PJEVANJE

MEDLEY

PRIJAVNICA

MEDLEY

INFORMACIJE

Uzrast:
od 15 do 35 godina

Trajanje edukacijskog ciklusa:
16 tjedana (4 mjeseca)

Edukacijski ciklus pjevanja - PAKET:

16 x 45 minuta pjevanja individualno

  3 x 45 minuta korepeticije ili 3 x 60 minuta skupno muziciranje

10 x 60 minuta solfeggio i glazbena teorija (min. 3 polaznika)

  2 x 45 minuta snimanja u studiju

CIJENA PAKETA: 3.050,00 kuna

Cijene po predmetima: 

16 x 45 min. pjevanja individualno - obavezni predmet - 2.100,00 kuna 

3 x 45 min. korepeticije  - izborni predmet - 300,00 kuna

10 x 60 min. solfeggio i glazbena teorija (min. 3 polaznika) - izborni predmet - 650.00 kuna

2 x 45 min. snimanja u studiju - izborni predmet - 250,00 kuna

3 x 60 skupno muziciranje (min. 2 polaznika) - izborni predmet - 400,00 kuna

Osim cjelovitog paketa, semestar možete upisati kombinirajući jedan ili više ponuđenih izbornih predmeta uz obavezno pohađanje nastave pjevanja.                                       

NAPOMENA: Edukacijski centar Medley teatra tijekom godine organizira javnu produkciju polaznika koja nije obavezna. Sudjelovanje polaznika pjevanja na produkciji je moguće samo uz upisanu nastavu korepeticije, a prema procjeni i u dogovoru sa voditeljem pjevanja.

Voditelji:
Marijana Matešić Jerković, prof. - pjevanje
Trpimir Jerković, prof. - korepeticija i tonsko snimanje
Dubravko Šef, prof. - solfeggio i glazbena teorija

KRATKI ŽIVOTOPISI VODITELJA:

Marijana Matešić Jerković akademska je glazbenica i profesorica pjevanja (diplomirala na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu). Višestruka je dobitnica solističkih i zborskih nagrada i priznanja. Održala je brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu kao solistica i članica nekoliko ansambala (zbor HNK-a, zbor HRT-a, Komornog zbora Ivan Filipović itd.), te pohađala različite glazbeno-scenske seminare. Kroz 20 godina intenzivnog pedagoškog rada u različitim odgojno-obrazovnim i glazbenim ustanovama odgojila je niz učenika koji danas djeluje kao solisti i članovi raznih izvodilačkih sastava. Također je radila i kao studijska glazbenica te sudjelovala na snimanjima glazbenih albuma više izvođača. Suosnivačica je, umjetnička voditeljica i vokalna pedagoginja Medley Teatra. Potpisuje režiju rock mjuzikla Antigona prokletstvo roda u istom teatru.

Trpimir Jerković profesor je glazbene kulture (diplomirao na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu). Radio je kao nastavnik na nekoliko škola, a od 2001. stalno je zaposlen u zagrebačkoj IV. gimnaziji kao profesor glazbene umjetnosti. Kao klavijaturist, surađivao je s brojnim imenima hrvatske estradne glazbene scene (Gibonni, Boris Novković, Jasna Zlokić, Massimo Savić i dr.) i sudjelovao na snimanjima glazbenih albuma raznih izvođača. U nakladi Dancing Bear-a izdao je tri nosača zvuka instrumentalne glazbe (Piano Dalmatino, 2008. Piano Slavonija, 2009. i Piano Dalmatino 2, 2014.), koje potpisuje kao klavirist i aranžer. Autor je Pjesmarice (Profil, 2007.), zbirke klavirskih obrada pjesama za potrebe glazbene nastave. Održavao je radionice namijenjene nastavnicima glazbene kulture, s temom Vještina sviranja i obrade pjesme po sluhu. Od 2004. godine stalni je član grupe Spice Grills. Suosnivač je i voditelj Medley teatra. Autor je glazbe u rock mjuziklu „Antigona-prockletstvo roda“, predstavi za djecu "Petrica Kerempuh", dramskoj predstavi "Who the F... is Biba", te u mjuziklu "Mikrofoni - priča o pjevaču".

Dubravko Šef, akademski glazbenik i profesor glazbe za glazbeno- teorijske predmete na srednjim glazbenim školama sa dugogodišnjim pedagoškim stažem i iskustvom. Predavao klasičnu gitaru i solfeggio u osnovnoj glazbenoj školi,  nadalje solfeggio, harmoniju, polifoniju, povijest glazbe, glazbene oblike, dirigiranje, folklornu glazbu te vodio komorni pjevački zbor učenika glazbene struke na srednjoj glazbenoj školi. Također je predavao glazbenu umjetnost u općoj, jezičnoj i matematičkoj gimnaziji te,na Učiteljskom fakultetu Glazbenu kulturu I i II, Teoriju glazbe i vježbe iz sviranja, II i III i Metodike glazbene kulture te vodio pjevački  zbor. Svirao u tamburaškom sastavu (narodnu glazbu), a bavio se i rock - glazbom te svirao u brojnim brodskim i zagrebačkim bandovima: Marsoni, Eggs, Gorak med, Mladi, Grupa 220, Novi akordi... Vodio je brojne vokalne i instrumentalne ansamble.

 OPIS

„Nikakve metode, nikakve sheme, ali sustav. Sustavni rad na temelju individualnih datosti svakog pojedinog pjevača, a prema općim zakonitostima razvoja glasa.“

Franciska Martiensen-Lohmann, njemačka pedagoginja

Pjevanje je najelementarniji, najspontaniji i najprirodniji način glazbenog ponašanja čovjeka, a niti jedan drugi instrument ne može izraziti ljudske osjećaje kao glas.

S obzirom da je svačiji glas jedinstven, kao otisak prsta, mi u Medley teatru pristupamo pjevačkoj edukaciji u prvom redu kroz individualni pristup, i to na razini obrazovnih razdoblja od 16 tjedana. Nastava pjevanja prilagođava se svakom pojedincu, već prema njegovim sposobnostima, predznanju i afinitetima.

Edukacija se sastoji od sustavnog rada na raznim vokalno-tehničkim i glazbenim područjima: anatomija i fiziologija dišnog sustava i vokalnog aparata, disanje, vokalna impostacija, intonacija, kontrola tona, artikulacija, dikcija, dinamika i fraziranje, razvijanje smisla za ljepotu tona i logičnost glazbene fraze, estetika pjevanja, proširenje raspona glasa u niži i viši registar, upoznavanje s vokalnim žanrovima i njihovim izvođenjem, svijest i fonacija, otklanjanje loših navika u pjevanju (ukočenje i grčenje vokalnog aparata), „razbijanje“ treme itd.

Korepeticija

U nastavi korepeticije, svaki polaznik uvježbava odabrani program uz klavirsku pratnju, čime dodatno razvija senzibilitet sluha, kao i osjećaj za ritam, tempo i glazbenu frazu. Na kraju svakog edukacijskog ciklusa, polaznik ima mogućnost na javnoj produkciji, uz pratnju korepetitora, izvesti odabranu i pripremljenu skladbu.

Snimanje u studiju

Kroz dva termina, svaki će se polaznik upoznati i s osnovama rada u tonskom studiju, u sklopu čega će snimiti svoju izvedbu odabrane skladbe.

Solfeggio i glazbena teorija

Iako živimo u vremenu u kojem klasična glazbena naobrazba nije presudna da bi se čovjek bavio glazbom, čak i profesionalno, određena su znanja i vještine s područja solfeggia i teorije glazbe nužna. Čak i nesvjesno, svi se ljudi susretnu sa solfeggiom u životu i to kroz činjenicu da pamte melodije brojnih pjesme. Ipak, većina ljudi, dok pjeva pjesmu, ne zna što se sve u njoj događa na području ritma, tempa, mjere, tonaliteta.

Nastava solfeggia i teorije glazbe podijeljena je u dva dijela.

Jedan se dio nastave odvija po principu klasične glazbene naobrazbe gdje se polaznici upoznaju s osnovama notne pismenosti i glazbene teorije. Pomoću raznih vježbi i diktata radi se na sustavnom razvijanju glazbene memorije, „brušenju“ intonacije, osjećaja za ritam, upoznavanju s raznim oznakama koje čine notni zapis itd.

Drugi dio nastave sastoji se od analize notnih zapisa pjesama koje polaznici vježbaju na nastavi pjevanja, a za cilj ima osvještavanje toga što pjevaju.

Skupno muziciranje

Skupno muziciranje podrazumijeva nastavu sa drugim polaznicima (gitare, pjevanja, klavira, violine, bas gitare ili bubnjeva) gdje će zajedno, kroz odabrane skladbe svladavati vještine i zakonitosti sviranja u skupini. Neki od osnovnih zadataka ove nastave su - poštivanje svih sudionika u skupini, slušanje ostalih izvođača, stvaranje kompaktnog i lijepog zvuka, rad na preciznom ritmu, intonaciji i sl.

TOP