PJEVANJE

MEDLEY

PRIJAVNICA

MEDLEY

INFORMACIJE

Uzrast:
min. 15 godina

Trajanje edukacijskog ciklusa:
16 tjedana (4 mjeseca)

Edukacijski ciklus pjevanja - PAKET:

16 x 45 minuta pjevanja individualno

  3 x 45 minuta korepeticije ili 3 x 60 minuta skupno muziciranje

10 x 60 minuta solfeggio i glazbena teorija (min. 3 polaznika)

  2 x 45 minuta snimanja u studiju

CIJENA PAKETA: 460 eura

Cijene po predmetima: 

16 x 45 min. pjevanja individualno - obavezni predmet - 320 eura

3 x 45 min. korepeticije  - izborni predmet - 50 eura

10 x 60 min. solfeggio i glazbena teorija (min. 3 polaznika) - izborni predmet - 100 eura

2 x 45 min. snimanja u studiju - izborni predmet - 40 eura

3 x 60 skupno muziciranje (min. 2 polaznika) - izborni predmet - 50 eura

Osim cjelovitog paketa, semestar možete upisati kombinirajući jedan ili više ponuđenih izbornih predmeta uz obavezno pohađanje nastave pjevanja.                                       

NAPOMENA: Edukacijski centar Medley teatra tijekom godine organizira javnu produkciju polaznika koja nije obavezna. Sudjelovanje polaznika pjevanja na produkciji je moguće samo uz upisanu nastavu korepeticije, a prema procjeni i u dogovoru sa voditeljem pjevanja.

Voditelji:
Dominik Blaževac, prof. - pjevanje

KRATKI ŽIVOTOPISI VODITELJA:

Dominik Blaževac rođen je 13. rujna 1993. godine u Slavonskom Brodu. Prvi susret sa glazbom započinje u obitelji. Kao peto dijete učio je od starije braće i sestara te kroz njihov glazbeni ukus upoznao razne žanrove glazbe; od klasike, pop-a, rock-a, jazz-a pa sve do sevdaha i tamburaške glazbe. Prve javne nastupe ima kao pjevač u crkvenom zboru gdje se zaljubljuje u harmoniju i višeglasno pjevanje. Nakon srednje škole i završenog prvog stupnja menadžmenta, odlučuje se za upis na glazbenu akademiju za koju ga priprema prof. Dubravko Šef., a jedno vrijeme se pjevački usavršavao upravo u Medley teatru kod profesorice Marijane Matešić Jerković. Završetkom preddiplomskog studija, 2020. godine stječe zvanje Sveučilišnog prvostupnika glazbene pedagogije. Akademske godine 2020./2021. upisuje diplomski studij glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te njegovim završetkom 2021. godine stječe akademski naziv Magistar glazbene pedagogije. Tijekom studiranja zajedno sa gitaristom Zlatkom Čošićem osniva bend Dominik & Co. s kojim je snimio svoj prvi album. Velika ljubav je također i stvaralaštvo u glazbi, piše pjesme za svoj bend i za druge.

OPIS

„Nikakve metode, nikakve sheme, ali sustav. Sustavni rad na temelju individualnih datosti svakog pojedinog pjevača, a prema općim zakonitostima razvoja glasa.“

Franciska Martiensen-Lohmann, njemačka pedagoginja

Pjevanje je najelementarniji, najspontaniji i najprirodniji način glazbenog ponašanja čovjeka, a niti jedan drugi instrument ne može izraziti ljudske osjećaje kao glas.

S obzirom da je svačiji glas jedinstven, kao otisak prsta, mi u Medley teatru pristupamo pjevačkoj edukaciji u prvom redu kroz individualni pristup, i to na razini obrazovnih razdoblja od 16 tjedana. Nastava pjevanja prilagođava se svakom pojedincu, već prema njegovim sposobnostima, predznanju i afinitetima.

Edukacija se sastoji od sustavnog rada na raznim vokalno-tehničkim i glazbenim područjima: anatomija i fiziologija dišnog sustava i vokalnog aparata, disanje, vokalna impostacija, intonacija, kontrola tona, artikulacija, dikcija, dinamika i fraziranje, razvijanje smisla za ljepotu tona i logičnost glazbene fraze, estetika pjevanja, proširenje raspona glasa u niži i viši registar, upoznavanje s vokalnim žanrovima i njihovim izvođenjem, svijest i fonacija, otklanjanje loših navika u pjevanju (ukočenje i grčenje vokalnog aparata), „razbijanje“ treme itd.

Korepeticija

U nastavi korepeticije, svaki polaznik uvježbava odabrani program uz klavirsku pratnju, čime dodatno razvija senzibilitet sluha, kao i osjećaj za ritam, tempo i glazbenu frazu. Na kraju svakog edukacijskog ciklusa, polaznik ima mogućnost na javnoj produkciji, uz pratnju korepetitora, izvesti odabranu i pripremljenu skladbu.

Snimanje u studiju

Kroz dva termina, svaki će se polaznik upoznati i s osnovama rada u tonskom studiju, u sklopu čega će snimiti svoju izvedbu odabrane skladbe.

Solfeggio i glazbena teorija

Iako živimo u vremenu u kojem klasična glazbena naobrazba nije presudna da bi se čovjek bavio glazbom, čak i profesionalno, određena su znanja i vještine s područja solfeggia i teorije glazbe nužna. Čak i nesvjesno, svi se ljudi susretnu sa solfeggiom u životu i to kroz činjenicu da pamte melodije brojnih pjesme. Ipak, većina ljudi, dok pjeva pjesmu, ne zna što se sve u njoj događa na području ritma, tempa, mjere, tonaliteta.

Nastava solfeggia i teorije glazbe podijeljena je u dva dijela.

Jedan se dio nastave odvija po principu klasične glazbene naobrazbe gdje se polaznici upoznaju s osnovama notne pismenosti i glazbene teorije. Pomoću raznih vježbi i diktata radi se na sustavnom razvijanju glazbene memorije, „brušenju“ intonacije, osjećaja za ritam, upoznavanju s raznim oznakama koje čine notni zapis itd.

Drugi dio nastave sastoji se od analize notnih zapisa pjesama koje polaznici vježbaju na nastavi pjevanja, a za cilj ima osvještavanje toga što pjevaju.

TOP