KLAVIR

MEDLEY

PRIJAVNICA

MEDLEY

INFORMACIJE

Uzrast:
min. 8 godina

Trajanje edukacijskog ciklusa:
16 tjedana (4 mjeseca)

Edukacijski ciklus klavira - PAKET:

16 x 45 min. nastave klavira

10 x 60 min. solfeggio i glazbena teorija (min. 3 polaznika)

4 x 60 min. skupno muziciranje (min. 2 polaznika)

CIJENA PAKETA: 2.500,00 kuna

Cijene po predmetima:

16 x 45 min. nastave klavira - obavezni predmet                                                           2.000,00 kuna

10 x 60 min. solfeggio i glazbena teorija (min. 3 polaznika)  - izborni predmet        550,00 kuna

4 x 60 min. skupno muziciranje (min. 2 polaznika) - izborni predmet                       400,00 kuna

Osim cjelovitog paketa, semestar se može upisati kombinirajući jedan ili više ponuđenih izbornih predmeta uz obavezno pohađanje nastave klavira.         

NAPOMENA: Edukacijski centar Medley teatra tijekom godine organizira javnu produkciju polaznika koja nije obavezna, a sudjelovanje je moguće samo prema procjeni i u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Voditelj:
Trpimir Jerković, prof.

KRATAK ŽIVOTOPIS VODITELJA:

Trpimir Jerković profesor je glazbene kulture (diplomirao na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu). Radio je kao nastavnik na nekoliko škola, a od 2001. stalno je zaposlen u zagrebačkoj IV. gimnaziji kao profesor glazbene umjetnosti. Kao klavijaturist, surađivao je s brojnim imenima hrvatske estradne glazbene scene (Gibonni, Boris Novković, Jasna Zlokić, Massimo Savić i dr.) i sudjelovao na snimanjima glazbenih albuma raznih izvođača. U nakladi Dancing Bear-a izdao je tri nosača zvuka instrumentalne glazbe (Piano Dalmatino, 2008. Piano Slavonija, 2009. i Piano Dalmatino 2, 2014.), koje potpisuje kao klavirist i aranžer. Autor je Pjesmarice (Profil, 2007.), zbirke klavirskih obrada pjesama za potrebe glazbene nastave. Održavao je radionice namijenjene nastavnicima glazbene kulture, s temom Vještina sviranja i obrade pjesme po sluhu. Od 2004. godine stalni je član grupe Spice Grills. Suosnivač je i voditelj Medley teatra, a u rock mjuziklu „Antigona-prockletstvo roda“ potpisuje glazbu.

OPIS

„Potrudi se da lagane skladbe sviraš dobro i lijepo, to je mnogo bolje nego svirati prosječno one teške.“

Robert Schumann

Edukacijski ciklusi klavira namijenjeni su i početnicima i onima koji žele unaprijediti svoje sviračko umijeće.

Nastava se programski prilagođava svakom polazniku i njegovim glazbenim ukusima (od klasične glazbe do popularne), vodeći pri tome računa o svim segmentima sviranja – tehničke vježbe, ljestvice, razdvajanje i osamostaljivanje ruku, pravilno postavljenje akorada i njihova raznovrsnost, čitanje nota u bas i violinskom ključu, izvođenje skladbi iz klasične i popularne literature, čitanje i sviranje prema zadanim akordskim simbolima (popularna glazba), sviranje po sluhu ili tzv. „skidanje pjesama“ i dr.

Solfeggio i glazbena teorija

S obzirom da se tijekom sviranja polaznici susreću s mnoštvom pojmova i situacija iz područja solfeggija i teorije glazbe, a nemoguće ih je sve razjasniti tijekom sata klavira, svakako je preporuka pohađanje ovog predmeta.

Jedan se dio nastave odvija po principu klasične glazbene naobrazbe gdje se polaznici upoznaju s osnovama notne pismenosti i glazbene teorije ili je usavršavaju, ako imaju određena predznanja. Pomoću raznih vježbi i diktata radi se na sustavnom razvijanju glazbene memorije, „brušenju“ intonacije, osjećaja za ritam, upoznavanju s raznim oznakama koje čine notni zapis itd.

Drugi dio nastave sastoji se od analize notnih zapisa skladbi koje polaznici sviraju na nastavi klavira, a za cilj ima osvještavanje i razumijevanje toga što sviraju.

Skupno muziciranje

Svaki polaznik u programu ima i skupno muziciranje, odnosno rad s drugim polaznicima (gitare, pjevanja ili klavira), gdje će zajedno, kroz odabrane skladbe svladavati vještine i zakonitosti sviranja u skupini.

Na kraju svakog edukacijskog ciklusa, polaznik ima mogućnost na javnoj produkciji, izvesti odabranu i pripremljenu skladbu.

TOP